Lidmaatschap

CONTRIBUTIE 2017 – 2018

De contributie van het lidmaatschap van Effekt’74 bedraagt:

Junioren t/m 11 jaar € 33,– per half jaar
Junioren 12 t/m 17 jaar € 45,90  per half jaar
Senioren € 60,90 per half jaar
Niet spelend lid € 42,50 half jaar

Competitietoeslag per half jaar:
• Competitie junioren €15,–
• Competitie senioren €25,–

Indien het voor u lastig is aan de contributieverplichting te voldoen willen
wij u wijzen op de mogelijkheid van financiële steun via het jeugdsportfonds.Dit fonds ondersteund minder draagkrachtige ouders die financieel niet in staat zijn om contributie te betalen. Vraag hiernaar bij het bestuur. Ook kennen wij een mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen in de contributie voor minder validen. Voor informatie hierover kunt u ook bij het bestuur terecht.

Ook kennen wij als vereniging de vrienden van Effekt!
Voor veertig euro per jaar ondersteun je de club. Zelf kom je met een naam
op een publicatie bord. Dit kan als individu maar ook als team. Aanmelden
kan bij het  bestuur@effekt74.nl

Opzeggen lidmaatschap: per 1 januari of 1 juli, schriftelijk op te zeggen bij de secretaris of door een mail te sturen naar: bestuur@effekt74.nl